Powder coating
   04/13/2020 19:17:59    0 Komentáře
Práškové lakování

Práškové lakování je moderní technologie povrchové úpravy. Práškové barvy se nanáší v aplikační kabině pomocí elektrostatického nebo elektrokinetického nanášecího zařízení.  

Před práškovým lakováním je nutné provést správnou předúpravu povrchu. Musí být zbaven veškeré mastnoty a být suchý. K očistění jsou použity chemické předúpravy (deoxidace, odmašťování, fosfátování a následné oplachy) nebo tryskání, zvané jako pískování.

Až ve chvíli, kdy je povrch perfektně čistý, následuje nanesení zvolené práškové barvy v aplikační kabině. Pro aplikaci prášku na dílec se využívá stlačeného vzduchu, který po smísení s tímto práškem vytváří “tekutou směs”. Aby prášek na dílci ulpěl, je mu v aplikačním zařízení dodána elektrostatická energie. Elektrostatická energie využívá fyzikálního jevu a to, že se opačně nabité částice přitahují. To způsobuje přitahování práškových částic ke stříkanému dílci a následné jeho ulpění na povrchu dílce.

Technologie se provádí pomocí elektrostatického nebo elektrokinetického nanášecího zařízení.

Po nanesení práškové barvy dochází k usušení dílů po mokré předúpravě. V peci probíhá vytvrzení při teplotě od 140 do 200°C, které dodá barvě potřebnou trvdost

Výhody práškového lakování:

- lakovaná vrstva je odolná vůči nárazům např. štěrku, kamení apod.

- dobrá odolnost proti poškrábání

- vynikající vnější trvanlivost

- vysoká chemická odolnost

Všechny naše barvy můžete zvolit dle odstínu RAL ve variantě hladké:

a s jemnou strukturou (jemným zrnkem):

černá 9005 RAL:

antracit 7016 RAL:

Komentáře

Log in or register to post comments