Natural blackening of steel
   08/13/2019 15:38:28    0 Komentáře
Naturální černění ocele

Černění ocele je povrchová úprava materiálu, která současně dodán barevný vzhled materiálu a ochrání jej a konzervuje najednou. Je zejména vhodná pro pro oxidovatelné oceli. Jde o klasický způsob povrchové úpravy oxidací.

Předpokladem pro vytvoření kvalitního a bezchybného černého povlaku je především precizní odmaštění. V případě koroze, nebo jsou-li na upravovaných součástech okuje, je třeba tyto vady odstranit pískováním.

Černění se provádí ponořením ocele do speciální vroucí lázně o teplotě okolo 140°C.

Výsledkem je pak vytvoření konverzní oxidové vrstvy na povrchu černěných dílů o síle asi cca 1μm. Současně díky vhodným konzervačním prostředkům zvýšuje korozní odolnosti ocele.

Výhodou  takto provedené povrchové úpravy je docíleno  pěkného dekorativního vzhledu materiálu, větší odolnosti vůči korozi,  dlouhá životnost, dobrá otěruvzdornost. Další výhodou alkalického černění je malá tloušťka oxidové vrstvy, díky které se nemění rozměry takto povrchově upravených součástek.

Komentáře

Log in or register to post comments